Di sản văn hóa thế giới
Hoàng Thành Thăng Long

btv1

Hội thảo quốc tế “Di sản thế giới và phát triển bền vững trong bối cảnh mới”: Nhận thức và hướng đi cho di sản

image002

Hội thảo quốc tế “Di sản thế giới và phát triển bền vững trong bối cảnh mới” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Văn phòng UNESCO Hà Nội và Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức, diễn ra từ ngày 9/7- 11/7/2018 tại …

Xem chi tiết...

Sơ đồ đường đi