Di sản văn hóa thế giới
Hoàng Thành Thăng Long
Trang chủ / Dành cho du khách / Nội quy tham quan

Nội quy tham quan

Nội quy tham quan Di sản Hoàng Thành Thăng Long

noiquythamquan

QUÍ KHÁCH ĐẾN THAM QUAN PHẢI THỰC HIỆN THEO NHỮNG NỘI QUY SAU ĐÂY: Thực hiện theo sơ đồ chỉ dẫn tham quan trong khu di tích. Không mang vũ khí, chất nổ, chất dễ cháy, chất độc hại và những chất có mùi hôi tanh vào khu di tích. …

Xem chi tiết...

Sơ đồ đường đi