Di sản văn hóa thế giới
Hoàng Thành Thăng Long
Trang chủ / Di sản thế giới mở rộng / Danh thắng, di tích Việt Nam (trang 2)

Danh thắng, di tích Việt Nam

Đôi nét về Hà Nội

thieu_nu_hanoi2

Gần mười thế kỷ qua đã minh chứng quyết định ấy là sáng suốt. Thăng Long xưa và Hà Nội nay luôn luôn là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá lớn của nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, có vị trí xứng đáng trong khu vực và …

Xem chi tiết...

Sơ đồ đường đi