Di sản văn hóa thế giới
Hoàng Thành Thăng Long
Trang chủ / admin@

admin@

Phát hiện giếng đá lớn thời Lê Trung hưng liên quan đến nơi sinh hoạt của nhà vua trong khu hậu điện thời Lê tại Hoàng thành Thăng Long

giengco3

Năm 2021, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long – Hà Nội tiếp tục thực hiện khuyến nghị của UNESCO và chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội, Bộ VHTTDL, phối hợp với Viện Khảo cổ học tiến hành khai quật khu vực phía Đông di tích Hậu …

Xem chi tiết...

Sơ đồ đường đi