Di sản văn hóa thế giới
Hoàng Thành Thăng Long
Trang chủ / admin@ (trang 2)

admin@

Hội đồng tư vấn khoa học nghiên cứu, bảo tồn khu di tích Cổ Loa – Thành cổ Hà Nội tổng kết hoạt động năm 2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020

hoi-thao

Chiều ngày 3/01/2020, tại khu di sản Hoàng thành Thăng Long, Hội đồng tư vấn khoa học nghiên cứu, bảo tồn khu di tích Cổ Loa – Thành cổ Hà Nội  (Hội đồng tư vấn khoa học) đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2019 và triển …

Xem chi tiết...

Sơ đồ đường đi