Di sản văn hóa thế giới
Hoàng Thành Thăng Long
Trang chủ / admin@ (trang 3)

admin@

Giỗ Tổ Hùng vương

denhung

“Dù ai đi ngược về xuôi Nhớ ngày giỗ Tổ mùng Mười tháng Ba” Trong tâm thức của, người Việt Nam từ bao đời nay, Vua Hùng là vị Vua Thủy Tổ dựng nước, là Tổ tiên của dân tộc Việt Nam. Vì thế, Giỗ Tổ Hùng Vương là ngày …

Xem chi tiết...

Sơ đồ đường đi