Di sản văn hóa thế giới
Hoàng Thành Thăng Long
Trang chủ / admin@ (trang 50)

admin@

Tô Hiến Thành – Vì nước tiến cử người hiền, không vì ơn riêng

tohienthanh

Những người yêu lịch sử Việt Nam hẳn khó quên được chuyện Tô Hiến Thành cương quyết tiến cử người có tài năng, đức độ gánh việc nước thay mình lúc lâm chung, nhất định không tiến cử người ngày đêm phục dịch ông chuyện cơm nước, thuốc thang… Tô …

Xem chi tiết...

Sơ đồ đường đi