Di sản văn hóa thế giới
Hoàng Thành Thăng Long
Trang chủ / admin@ (trang 64)

admin@

Chiếu dời đô

chieudoido

Tháng 7 năm Canh Tuất (2010), vua Lý Thái Tổ dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long. Các nhà nghiên cứu lịch sử đều khẳng định, đây không phải là cuộc dời đô thông thường mà là một sự kiện vô cùng lớn lao của cả dân tộc. Hoa …

Xem chi tiết...

Sơ đồ đường đi