Di sản văn hóa thế giới
Hoàng Thành Thăng Long

btv1

Các hoạt động kỷ niệm 10 năm Hoàng thành Thăng Long được UNESCO vinh danh di sản văn hóa thế giới (2010 – 2020)

demhoangthanh

Các hoạt động kỷ niệm 10 năm Hoàng thành Thăng Long được UNESCO vinh danh di sản văn hóa thế giới được tổ chức từ ngày 21/11/2020 đến ngày 23/11/2020. Chương trình bao gồm một chuỗi hoạt động như: Triển lãm chuyên đề “10 năm nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị …

Xem chi tiết...

Sơ đồ đường đi