Di sản văn hóa thế giới
Hoàng Thành Thăng Long
Trang chủ / Thư viện Videos / Tác phẩm: Nhân kiệt Thành Cửa Bắc THCS Nguyễn Tri Phương tham gia Cuộc thì làm phim “Dấu ấn Ba Đình”

Tác phẩm: Nhân kiệt Thành Cửa Bắc THCS Nguyễn Tri Phương tham gia Cuộc thì làm phim “Dấu ấn Ba Đình”

Sơ đồ đường đi