19C Hoang Dieu
Ba Đinh, Ha Noi
Open
8h00 - 17h00
Contact for sightseeing
+84-4-373-45427
Di sản văn hóa thế giới
Hoàng Thành Thăng Long

Road Map